Til forsiden

 

Søg

 

Overordnet perspektiv (1.1)Byerne (1.2)Bymønster (1.2.1)Befolkningsudvikling (1.2.2)Byudvikling (1.2.3)BogenseSøndersøOtterupMorudBredbjergHårslevSærslev-HemmerslevVeflingeDetailhandel (1.2.4)Erhvervsstruktur (1.2.5)BogenseSøndersøOtterupHårslevLufthavnenErhvervsudvikling (1.2.6)Fritidsformål (1.2.7)TurismebyerSkåstrupTørresøBårdesøHasmark-ØsterballeKlintebjergCampingKolonihaverBadestrandeIdrætsanlægMotorbanerGolfbanerSkydebanerTurismeudvikling (1.2.8)Landdistriktsudvikling (1.2.9)Kultur (1.2.10)Sommerhusområder (1.2.11)Det åbne land (1.3)Jordbrug (1.3.1)Skovrejsning (1.3.2)Lavbundsarealer (1.3.3)Naturbeskyttelse (1.3.4)Landskab & geologi (1.3.5)Kulturarv (1.3.6)Vand (1.3.7)Kystnærhedszonen (1.3.8)Råstoffer (1.3.9)Planlægning, byggeri og anlæg
i landzone (1.3.10)
Infrastruktur (1.4)Vejnet (1.4.1)Stinet (1.4.2)Havne (1.4.3)Lufthavn (1.4.4)Kollektiv trafik (1.4.5)Trafiksikkerhed (1.4.6)Det digitale netværk (1.4.7)Tekniske anlæg (1.5)Vindmøller (1.5.1)Affald (1.5.2)Spildevand (1.5.3)Genbrugspladser (1.5.4)BogenseSøndersøOtterupTeleanlæg (1.5.5)De bløde værdier (1.6)Beskæftigelse (1.6.1)Forebyggelse og
sundhedsfremme (1.6.2)
Frivillighed (1.6.3)Hjemmehjælp (1.6.4)Plejeboliger (1.6.5)Ældreboliger (1.6.6)PPR (1.6.7)Dagtilbud til 0-6 årige (1.6.8)Familier med
særlige behov (1.6.9)
Folkeskolerne (1.6.10)SFO´erne (1.6.11)Handicap &
psykiatriområdet 1.6.12
Retningslinjer (2.1)Byerne (2.2)Byzoner (2.2.1)Sommerhusområder (2.2.2)Erhvervsudvikling (2.2.3)Fritidsformål (2.2.4)CampingOvernatningerKolonihaverBadestrandeIdrætsanlægMotorbaner, skydebaner og andre støjende fritidsaktiviteterGolfbanerDetailhandel (2.2.5)Virksomheder (2.2.6)VVM-anlæg (2.2.7)Støjforebyggelse (2.2.8)Det åbne land (2.3)Jordbrug (2.3.1)Skovrejsning (2.3.2)Lavbundsarealer (2.3.3)Naturbeskyttelse (2.3.4)Landskaber & geologi (2.3.5)Kulturarv (2.3.6)Vand (2.3.7)Kystnærhedszonen (2.3.8)Råstoffer (2.3.9)Planlægning, byggeri og
anlæg i landzone (2.3.10)
Infrastruktur (2.4)Vejnet (2.4.1)Stinet (2.4.2)Havne (2.4.3)Lufthavn (2.4.4)Kollektiv trafik (2.4.5)Tekniske anlæg (2.5)Vindmøller (2.5.1)Affald (2.5.2)Spildevand (2.5.3)Genbrugspladser (2.5.4)Teleanlæg (2.5.5)De bløde værdier (2.6)Beskæftigelse (2.6.1)Forebyggelse og
sundhedsfremme (2.6.2)
Frivillighed (2.6.3)Hjemmehjælp (2.6.4)Plejeboliger (2.6.5)Ældreboliger (2.6.6)PPR (2.6.7)Dagtilbud 0-6 årige (2.6.8)Familier med
særlige behov (2.6.9)
Folkeskolerne (2.6.10)SFO´erne (2.6.11)Generelle rammer (3.1)B - Boligområder (3.1.1)BE - Bolig- og erhverv (3.1.2)E - Erhvervsområder (3.1.3)C - Centerområder (3.1.4)O - Offentlige områder (3.1.5)R - Rekreative områder (3.1.6)S - Sommerhusområder (3.1.7)V - Vindmøller (3.1.8)Byerne (3.2)AskebyBeldringeBogenseBredbjergBårdesøEjlbyEjlby LundeEngeldrupFarstrupFremmelevGamby St.HarritslevHasmark ØsterballeHårslevKappendrupKlintebjergKosterslevKrogsbølleMejlskovMorudNørrebyNørre EsterbølleOtterupRoerslevSkambySkåstrupSærslevSøndersøTværskovTørresøUggerslevVeflingeVesterbyØstrupSommerhuse (3.3)Fogense EngeHasmark StrandLindøhovedSkåstrup Strand ØstTørresø StrandVindmøller (3.4)Generelle redegørelser (4.1)Status for
planlægningen (4.1.1)
Rækkefølgeorden (4.1.2)Regionale udviklingsplan (4.1.3)Udviklings- og
planstrategien (4.1.4)
Tværkommunalt
samarbejde (4.1.5)
Regionale retningslinjer (4.1.6)Målsætningsdiskussion (4.1.7)Byerne (4.2)Bymønster og
byudvikling (4.2.1)
Erhvervsudvikling (4.2.2)VVM-anlæg (4.2.3)Detailhandel (4.2.4)Fritidsformål (4.2.5)Turismeudvikling (4.2.6)Landdistriktsudvikling (4.2.7)Sommerhusområder (4.2.8)Det åbne land (4.3)Landskabsforhold (4.3.1)Udvikling i
kystnærhedszonen (4.3.2)
Beskyttede områder (4.3.3)Vand- og naturplan (4.3.4)Råstofplanen (4.3.5)Kulturarv (4.3.6)Infrastruktur (4.4)Vejnet (4.4.1)Stinet (4.4.2)Trafiksikkerhed (4.4.3)Det digitale netværk (4.4.4)Tekniske anlæg (4.5)Vindmøller (4.5.1)Affald (4.5.2)Spildevand (4.5.3)De bløde værdier (4.6)Forebyggelse og
sundhedsfremme (4.6.1)
Hjemmehjælp (4.6.2)Plejeboliger (4.6.3)Familier med
særlige behov (4.6.4)
Folkeskolerne (4.6.5)SFO´erne (4.6.6)Sektorplanlægning (4.6.7)Økonomisk planlægning (4.6.8)Planens hovedformål (5.1)Miljøvurderingsprocessen (5.2)Fokusområder (scopingresultat) (5.2.1)Vurderingsmetoder (5.2.2)0-alternativ (5.2.3)Status for miljøet (5.2.4)Fokusområde 1 (5.3)Bymønster (5.3.1)Bogense (5.3.2)Søndersø (5.3.3)Otterup (5.3.4)Morud (5.3.5)Bredbjerg (5.3.6)Fokusområde 2 (5.4)Bogense (5.4.1)Søndersø (5.4.2)Otterup (5.4.3)Hårslev (5.4.4)Lufthavnen (5.4.5)Fokusområde 3 (5.5)Hasmark (5.5.1)Skåstrup (5.5.2)Sammenfattende redegørelse (5.6)Indkomne
bemærkninger (5.6.1)
Begrundelse for det
valgte alternativ (5.6.2)
Afbødende
foranstaltninger (5.6.3)
Overvågningsprogram (5.6.4)Borgerinddragelse (6.1)Læsevejledning (6.2)Ændring og rettelser (6.4)

Handicap- og psykiatriområdet (1.6.12)

 

 

Kommunalbestyrelsens målsætning er:  

 

- Handicappede borgere skal grundlæggende sikres mulighed for at være aktive, have gode medmenneskelige relationer samt opleve tilfredshed og glæde ved livet.

 

- Sikre en helhedsorienteret indsats med fokus på ligebehandling, kompensation og tilgængelighed. 

  

Med kommunalreformens ikrafttræden er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten og finansieringen vedrørende borgere med psykiske, fysiske og sociale problemer, overgået til kommunen.

Det vil sige, at henvisning til såvel bo-/dagtilbud som diverse støtteforanstaltninger af såvel lokal som regional karakter (jf. de regionale rammeaftaler) er placeret ved kommunen.

 

Det er Nordfyns Kommunes vision, at handicappede borgere, så vidt det er muligt, kompenseres for deres funktionsnedsættelse, så de som alle andre borgere kan leve det gode liv.

 

 

Bærende principper

 

Den handicappede borger har ligesom andre borgere såvel rettigheder som ansvar og pligter i forhold til at sikre det gode liv. I forbindelse med bo-/dagtilbud skal kommunen sikre den fornødne balance mellem nærhed, faglighed og ressourcer. Ved handicap med stor kompleksitet udnyttes regionale tilbud med høj specialviden. I forhold til udviklingshæmmede og senhjerneskadede udbygges og udvikles botilbudsindsats i nærmiljøet med afsæt i kommunens 3 hovedbyer.

 

Dagtilbud til borgere med psykiatriske lidelser udvikles ligeledes i de 3 hovedbyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret af Udviklingsafdelingen den 23.11.2009.

Du kan kontakte Udviklingsafdelingen via e-mail: udvikling@nordfynskommune.dk

 

Nordfyns Kommune - Østergade 23 - 5400 Bogense - Tlf.: 64 82 82 82 - Fax: 64 82 80 99 - E-mail: post@nordfynskommune.dk - Privatlivspolitik